Khoa khám bệnh

Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Khám bệnh là khoa chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức và tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Thành tích đạt được: Cùng với sự lớn mạnh, phát triển nhanh chóng của Trung tâm Y tế, khoa Khám bệnh luôn cải tiến dây chuyền đón tiếp, khám bệnh. Vì vậy, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế càng nhanh. Hằng năm, khoa tiếp nhận khám và tư vấn cho khoảng 100.000 lượt người trong và ngoài huyện. Với những kết quả đã đạt được, tập thể viên chức khoa Khám bệnh nhận được nhiều thành tích khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện Than Uyên, của Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế,…


Nguyễn Thị Hoa
BS.CK1
Trưởng khoa

Đỗ Mạnh Hùng
BS.CK1
Phó Khoa

Vàng Thị Tỷ
Điều dưỡng

Lò Thị Bến Hải
Điều dưỡng

Hoàng Thị Hòa
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Lựu
CN Điều dưỡng

Phạm Thị Hậu
Hộ lý

Nguyễn Thị Thạo
Điều dưỡng

Hà Thị Tạn
Điều dưỡng

Vũ Thị Lệ Quyên
Hộ lý