Trạm Y tế xã Ta Gia


Lìm Văn Định
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Trương Thị Thên
Nữ hộ sinh

Đỗ Tùng Anh
Dược sỹ

Tòng Thị Lanh
Dân số