Trạm Y tế xã Ta Gia

Trạm Y tế xã Ta Gia được xây dựng tại Bản Củng, xã Ta Gia , huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 3 dẫy nhà 17 trong đó 1 khối nhà 2 tầng gồm 9 phòng, 1 dẫy nhà cấp 4 gồm 8 phòng và khối nhà công vụ 3 phòng  đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 06 biên chế trong đó 01 bác sỹ, 02 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số, 11 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015, được công nhận lại năm 2018, 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


Lìm Văn Định
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Nguyễn Thị Thành
Y sỹ đa khoa

Đỗ Tùng Anh
Dược sỹ

Tòng Thị Lanh
Dân số

Hà Thị Sượt
Nữ hộ Sinh

Lường Thị Lột
Y sỹ đa khoa

Hà Văn Vượng
Y sỹ đa khoa