Phòng Tổ chức – Hành chính TTYT Than Uyên

– Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức hành chính tại Trung tâm Y tế. Căn cứ vào chức năng chung của đơn vị, phòng Tổ chức – Hành chính trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển, xét tuyển (nếu có) nhân lực trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ vơi tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hộp công tác trong các công việc liên quan; xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trạm y tế trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức, người lao động và người bệnh trong Bệnh viện,…

– Thành tích đạt được: Phòng Tổ chức – Hành chính là một khối đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hằng năm, xếp loại tập thể Lao động tiên tiến và được tặng nhiều phần thưởng do cấp có thẩm quyền khen thưởng.


CNYTCC. ĐỖ XUÂN CƯỜNG
Trưởng phòng

Vũ Đức Lượng
Y sỹ

Bùi Thị Mơ
Điều dưỡng

Lìm Văn Hòa
Điều dưỡng

Bùi Văn Thiêm
Lái xe

Vũ Quang Hiệu
Điều dưỡng

Phạm Hồng Nhung
Phục vụ

Nguyễn Thị Trang
Phục vụ

Phan Văn Chuyền
bảo vệ

Lưu Văn Sáu

Lái xe

Nguyễn Trung Anh
bảo vệ

Lừ Thị Nọm
Điện nước

Đào Văn Quang
Bảo vệ

Cù Mạnh Dũng
Bảo vệ