Phòng Tổ chức hành chính TTYT than uyên

                                         

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ,  công tác bảo vệ chính trị của nội bộ, công tác hành chính và quản trị mạng. Ngoài ra còn 2 bộ phận Công đoàn và Đảng ủy tham gia hoạt động và sinh hoạt cùng phòng Tổ chức hành chính.

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
 9. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 10. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 11. Vận hành, quản lý hệ thống mạng phần cứng và phần mềm; bảo trì hệ thống mạng và máy tính trong toàn bệnh viện.
 12. Phân công nhiệm vụ các bộ phận trong phòng:
 13. 1Công tác tuyển dụng:

+ Công tác tuyển dụng cán bộ;

+ Theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện;

+ Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức bệnh viện ;

+ Theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình cán bộ viên chức toàn bệnh viện ;

 1. 2Công tác đào tạo, thi đua khen thưởng:

+ Công tác đào tạo cán bộ.

+ Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức.

+ Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ.

+ Công tác phòng chống tham nhũng.

+ Công tác thực hiện nâng cao Y đức cho cán bộ, viên chức.

 1. 3Công tác chế độ, chính sách:

+ Tham mưu, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… của cán bộ, viên chức

+ Tham mưu, thực hiện công tác tiền lương và các chế độ chính sách theo lương của cán bộ, viên chức.

+ Tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, viên chức nghỉ hưu trong năm; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu nguyên là Chánh Phó Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó khoa, phòng qua các thời kỳ nhân ngày tết Nguyên đán và ngày thầy thuốc Việt nam 27/2 hàng năm.

 1. Công tác quản lý nhân lực:

+ Theo dõi ngày công lao động của cán bộ viên chức.

+ Theo dõi các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản; các chế độ nghỉ của cán bộ, viên chức theo Luật và bệnh viện quy định.

+ Phối hợp với phòng Tài chính kế toán về chế độ thu nhập tiền lương tăng thêm hàng tháng của cán bộ viên chức Bệnh viện.

+ Theo dõi hộp thư góp ý và công tác khiếu nại tố cáo.

+ Theo dõi, quản lý ấn phẩm, văn phòng phẩm trong toàn bệnh viện.

+ Cung ứng kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm cho các khoa phòng.

 1. Công tác văn thư lưu trữ và phục vụ

+ Tiếp nhận và quản lý công văn đến, đi.

+ Quản lý và phân phối báo chí.

+ Quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định.

+ Photo, đánh máy tài liệu phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện.

+ Đảm nhiệm công tác vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc Giám đốc, các Phó Giám đốc, phòng trực Lãnh đạo, phục vụ các cuộc hội họp.

 1. Công tác Đảng:

+ Trực văn phòng Đảng uỷ.

+ Công tác quốc phòng, quân sự.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


CNYTCC. ĐỖ XUÂN CƯỜNG
Trưởng phòng

Tô Văn Hiếu
CN Điều dưỡng

Tăng Hữu Trung
Dược sỹ

Lìm Văn Hòa
Điều dưỡng

Bùi Văn Thiêm
Lái xe

Vũ Quang Hiệu
Điều dưỡng

Nguyễn Văn Bằng
Bảo vệ

Lê Thị Hà
Dược sỹ

Phan Văn Chuyền
bảo vệ

Lưu Văn Sáu

Lái xe

Nguyễn Trung Anh
bảo vệ