KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN/ PHỤ SẢN


Đinh Thị Thúy
Bác sỹ CK1
Trưởng khoa

Lò Thị Hương
Bác sỹ CK1
Phó khoa

Tòng Văn May
Bác sỹ đa khoa

Phùng Thị Thanh Vân
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Tuyết
Nữ hộ sinh

Lê Thị Kim Cúc
Nữ hộ sinh

Phạm Hồng Cúc
Nữ hộ sinh

Vì Thị Thanh
Nữ hộ sinh

Đoàn Thị Kim Tấm
Nữ hộ sinh

Bùi Thúy Huyền
Nữ hộ sinh

Lê Thị Lan
Nữ hộ sinh

Trịnh Thị Thu Lý
Nữ hộ sinh

Phùng Thị Thu Hằng
Nữ hộ sinh