Công đoàn


BSCKI. ĐINH XUÂN THỦY
Chủ tịch CĐCS

CN. NGUYỄN LIÊN CHUNG
Phó Chủ tịch CĐCS

BSCKI. NGUYỄN THỊ HOA
UVBCH CĐCS

BS. PHẠM THANH TÙNG
UVBCH CĐCS

BS. LÒ THANH NGUYỆN
UVBCH CĐCS

KT. VŨ DUY LƯỢNG
UVBCH CĐCS

YS. LÒ VĂN QUÝ
Ủy viêUVBCH CĐCS