Khoa Ngoại


Đinh Chí Ba
Bác sỹ chuyên khoa 1
Trưởng khoa

Lê Việt Hưng
Bác sỹ đa khoa

Lê Thành Chung
Bác sỹ đa khoa

Nguyễn Văn Hòa
Y sỹ đa khoa

Khuất Thị Thắm
CN. Điều dưỡng

Hoàng Văn Giáp
Điều dưỡng

Đoàn Thị Thúy
Điều dưỡng

Hoàng Thị Nga
Điều dưỡng

Lìm Thị Ngọc
Điều dưỡng

Phạm Thị Hường
Điều dưỡng

Hà Văn Lan
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Ngọc
Điều dưỡng

Đặng Hùng Huân
Bác sỹ đa khoa