tiện ích

tiện ích

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

Lịch tiếp công dân……….. Tìm thứ trong tuần……….. Tra cứu danh mục ICD-10 Tài liệu cuộc họp……………

Liên kết

Liên kết

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

UBND Huyện Than Uyên Sở Y Tế Tỉnh Lai Châu Bộ Y Tế Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam Zalo Web Phần mềm xét […]

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

19 Tháng Sáu, 2020 admin 0

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUY TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA […]

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Văn Hòa 0

Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Dân số KHHGD

BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

4 Tháng Sáu, 2020 admin 0

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY Vũ Văn QuangBí thư Đảng ủy Đinh Xuân ThủyPhó Bí thư Đảng ủy Cao Thị Thúy HàỦy viên BCH Đoàn […]