Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến làm việc tại Tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-BYT, ngày 18/5/2017, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến làm trưởng đoàn đã về kiểm tra giám sát công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống tổ chức y tế tại tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục, Tổng cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế.Tiếp đoàn có đồng chí Đặng Ngọc Dũng –tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Ngãi như Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh…

Gs.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế cho biết Sở Y tế đã xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi gửi Sở Nội vụ và Hội đồng thẩm định của tỉnh, trong đó dự kiến sáp nhập, hợp nhất các đơn vị từ 52 xuống còn 44 đơn vị, tuyến tỉnh giảm 2 đơn vị, tuyến huyện giảm 6 đơn vị.

Ths. Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế báo cáo về kết quả nghiên cứu Thực trạng triển khai thực hiện các văn bản QPPL về hệ thống tổ chức y tế tại tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện TTLT số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SYT, trong đó có nội dung thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trên cơ sở hợp nhất TTYTDP tỉnh, TT PC HIV/AIDS và TT PC Sốt rét. Tuy nhiên do Tỉnh đang chuẩn bị phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2025 nên Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm thời chưa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SYT tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, Đề án đã trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tuyến huyện, Đề án đề cập đến phương án kiện toàn mô hình tổ chức của các TTYT tuyến huyện như sau: 6 huyện miền núi và 1 huyện đảo tiếp tục duy trì TTYT huyện 2 chức năng; huyện Đức Phổ tiếp tục duy trì TTYT huyện 1 chức năng và BVĐK Đặng Thùy Trâm; duy trì TTYT 1 chức năng đối với TP Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh đồng thời sáp nhập BVĐK thành phố Quảng Ngãi, BVĐK huyện Sơn Tịnh, BVĐK Dung Quất về BVĐK tỉnh. Các huyện còn lại thực hiện sáp nhập TTYT huyện 1 chức năng và BVĐK huyện để thành lập TTYT 2 chức năng theo tinh thần của Thông tư 37/2016/TT-BYT. Báo cáo kết quả nghiên cứu cũng đề cập đến những thuận lợi và những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc sáp nhập. Đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế cùng với các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi, thảo luận về những vướng mắc của tỉnh xung quanh việc triển khai thực hiện các thông tư hướng dẫn về hệ thống tổ chức ngành y tế.

Qaung cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao kết quả khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tại tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời cũng thống nhất với mô hình mà Bộ Y tế dự kiến về mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tuy nhiên cần có sự hướng dẫn của Bộ Y tế về cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật để các địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện theo hướng dẫn. Tỉnh cũng sẽ có những bước cẩn trọng trong việc thực hiện sáp nhập 3 BVĐK huyện vào BVDK tỉnh trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các đơn vị và xin ý kiến của Bộ Y tế.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực văn xã – trong đó có ngành y tế. Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, những kết quả đạt được về công tác y tế là rất đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã rất trách nhiệm và nghiêm túc trong thực hiện các Thông tư đã ban hành. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện sáp nhập các đơn vị y tế cũng cần phải thận trọng và cần xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, với mục đích cuối cùng hướng đến là nâng cao chất lượng CSSK cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.